Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szomszédok egymásért

2017.09.25

Klapka György Duna Polgárőr Egyesület Komárom

558630_408351915871732_503809579_n.jpg

A Szomszédok Egymásért Mozgalom működtetése a civil kontroll egyik legegyszerűbben érvényesíthető módszere. Az angol szász országok gyakorlatából eredeztethető, ahol a lakókörnyezeti közbiztonságában sok évtizedes tapasztalata van a lakossági aktivitásnak.

10712952_868512593188993_5919377740257137565_n.jpg

Magyarországon a SZEM mozgalom támogatása a polgárőr szervezetek megalakulásával egyidős. A polgárőr egyesületek alaptevékenysége a civil kontroll minél hatékonyabb megvalósulása, amelyben elengedhetetlen a lakossággal való folyamatos és közvetlen kapcsolattartás. A lakossági kapcsolattartás leghatékonyabb módja a SZEM működtetése, amely a kapcsolattartáson túl biztosítja a tagok számára a saját kontroll lehetőségét. A SZEM tagok lehetőséget kapnak rá, hogy tevőlegesen befolyásolhassák saját lakókörnyezetük közbiztonságának minőségét. Nem csupán azért, mert önszerveződő módon vigyáznak szomszédjaik és közterületük biztonságára, hanem azért is mert egy jól működő civil csoport nagyobb odafigyelést vív ki magának a hatóságok részéről is.

Mit ad a polgárőrség a SZEM csoportoknak:

  • gyors és közvetlen információt a közbiztonságra kockázatot jelentő változásokról;
  • a koordinátorok útján folyamatos, élő kapcsolatot a polgárőr szervezettel, ezen keresztül a helyi rendőrkapitánysággal, a helyi KMB-sel;
  • tájékoztató táblát a mozgalom működéséről.

Mit adhat a SZEM a közbiztonság megszilárdítása érdekében:

  • pontos „profi” személy, tárgy és gépjármű leírást egy előkészületben lévő vagy esetlegesen bekövetkezett bűncselekmény kapcsán;    
  • gyanús magatartások, gépjármű mozgások bejelentését a bűnmegelőzés érdekében;
  • kevesebb szabálysértést és bűncselekményt a területen.

SZEM csoportok megalakítása, működtetése

A SZEM csoport megalakításánál számítani és támaszkodni kell egy-egy lakókörnyezet aktív, véleményformáló tagjára (nem elvárás, hogy maga is polgárőr legyen), aki a polgárőrök segítségével képes mozgósítani a szomszédok aktivitását saját környezetük közbiztonságának javítása vagy megszilárdítása érdekében.

A SZEM leendő tagjaival meg kell ismertetni az Ő kezükben lévő lehetőséget, amely egy kis odafigyeléssel nagyobb biztonságérzetet ad az egész lakókörnyezetnek ezen keresztül a családoknak, egyéneknek, sőt a lakókörnyezetben működő vállalkozásoknak, üzleteknek is.  A polgárőr egyesületek képviselői bízva saját hely és személy ismeretükben keressék fel azoknak a lakóközösségeknek az aktivizálható tagjait, ahol a SZEM beindítható vagy újra éleszthető. Amennyiben kivitelezhető szervezhetnek alakuló lakossági fórumot is, de mindenképpen ajánlott egy vagy két fő koordinátort felkérni, akik majd a polgárőr egyesülettel közvetlen kapcsolatot tartanak. A lakossági fórumokat igény szerint, de legalább évi két alkalommal érdemes megismételni, ahol a lakók az aktuális közbiztonsági helyzetről kompetens előadóktól hallhatnak tájékoztatást.

A SZEM csoport rendes, illetve akció szintű tevékenységének megszervezésében a polgárőr egyesület egy vagy két állandó képviselője legyen segítségre. A polgárőr összekötők mutassanak folyamatos érdeklődést a SZEM csoport működése irányában. A SZEM mozgalom folyamatos ápolása, gondozása nélkül a mozgalom hajlamos az ellaposodásra, majd elhalásra. Ahol van rá hajlandóság ajánlott Facebook csoport működtetése is, amely biztosítja a forróvonal kapcsolatot a polgárőr összekötő és a csoport között, optimális esetben a KMB-s is tag lehet.

A SZEM csoportok nyilvántartása és láthatóvá tétele

A SZEM csoport magalakulása, illetve újjáalakulása egy szándéknyilatkozattal történik, amely tartalmazza a csoportot alakítók lakcímét és az egyik lakó aláírását. Új csoporttagok belépése alkalmával a szándéknyilatkozatot pótlappal ki kell egészíteni. A szándéknyilatkozatot, illetve a kiegészítéseit a polgárőr egyesület irattárában kell elhelyezni. A csoport megalakulásáról azt illetékes fővárosi/megyei polgárőr szövetségnek 8 napon belül tájékoztatást kell küldeni.

A SZEM csoport működésére az idegenek figyelmét is fel kell hívni. A lakókörnyezetben működő SZEM csoportra a lakókörnyezet bevezető útjain táblákkal kell felhívni a figyelmet. Bérházak, társasházak vagy lakótelepi lépcsőházak esetében a kapuban kell a táblát elhelyezni.

A SZEM csoport megalakulását követően a polgárőr egyesület vezetője intézkedjen a SZEM táblák kihelyezésére. A polgárőr egyesület vezetője kérelme alapján a táblák legyártatására és a kihelyezésükkel kapcsolatos engedélyeztetésre a fővárosi/ megyei polgárőr szövetség intézkedik.

297389_254165887957003_1535996099_n.jpg