Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan indítható el a Szomszédok Egymásért Mozgalom /SZEM/?

2017.10.28

szomszedok.jpg

Hogyan indítható a SZEM ?

 Mindenek előtt forduljon a területileg illetékes polgárőri, rendőri szervhez,  szervezéshez szükséges információk érdekében. Ha lakóterületén már szerveztek ilyen programot, akkor Önt hozzásegítik ahhoz, hogy együttműködjék ebben a programban. 

Amennyiben az Ön lakóterületén ilyen program nem működik, akkor az alábbi lépéseket kell követnie: 
1. Mérje fel a szomszédságában, hányan vannak, akik hasonló érdeklődést mutatnak, illetőleg érdekeltek abban, hogy a programban részt vegyenek. A felmérés személyesen is végezhető, vagy olyan módon, hogy kérdőívet oszt szét. 
2. Az érdeklődőkkel együtt csoportot alkotva közösen megfelelő időben és helyen tartsanak megbeszélést a helyi körzeti megbízottal, vagy a polgárőr tagszervezet vezetőjének bevonásával A megbeszélésen határozzák meg a program működéséhez szükséges lakóterületi határokat, a lakótömb tagjairól állítsanak össze névjegyzéket, a csoporttagokat lássák el információs anyaggal. 
3. A megbeszélésen a rendőr, vagy a polgárőr képviselője ismertesse, a program megvalósításának, az otthon biztonságának, a vagyontárgyak azonosításának elvét, és az események rendőrségre történő bejelentésének módját. A megbeszélés célja a kölcsönös tájékoztatáson túl az ún. „tömbképviselő” jelölése és választása, aki egyben összekötő lesz a rendőrség, illetve a polgárőrség helyi tagszervezete között. 
4. A megbeszélés helyének célszerű a lakóhelyi iskolát, községi házat, egyesületi központot stb. választani, amely a csoport részére költségmentesen igénybe vehető. 
5. A SZEM program optimális megvalósításához célszerű a lakóközösség legalább felét bevonni. 

Elérendő cél! 
Elérendő cél, hogy a polgár biztonsága érdekében ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának. 

A polgárőrség égisze alatt szerveződik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, mely olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetőleg korlátozása. A program elsajátítása során meg kell ismerkedni és jó kapcsolatot kell kialakítani lakótársainkkal. Ki kell dolgozni a jó szomszédi együttműködési lehetőségeket, a bűncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. A program megvalósítása esetén elősegíti a rendőrség és a lakóközösség erőfeszítésének összehangolását a bűnelkövetők felderítésére. Az egységes szervezett lakosság eredményesebben küzdhet a bűnözéssel szemben. Szervezzen a polgárőr szervezet lakossági fórumot, ahol adjon tájékoztatást a lakosságnak értékeik megőrzési lehetőségeire , és javaslatot kell adni a zsebleltár készítésére.